blog1

Piaskownia to tak naprawdę kopalnia piasku, czyli miejsce jego odkrywkowego wydobycia oraz przetwórstwa. Jest to lokalizacja, która jest uprawniona do wydobywania kopalin tego typu. Samodzielne wydobywanie piasku bez posiadania koncesji, może grozić karą administracyjną. Piasek jest kruszywem naturalnym, które występuje w przyrodzie w dwóch formach – naturalnej oraz sztucznej. Sztuczna forma uzyskiwana jest poprzez recykling lub modyfikację.

Piasek można pozyskać z dna jezior, rzek lub specjalnie do tego przeznaczonych kopalni piasku. Z tego względu można wyróżnić dwa rodzaje złóż: mokre oraz suche. Wydobycie piasku spod wody wiąże się z użyciem koparki linowej lub refulery. Z kolei w przypadku odkrywaniu złóż suchych wykorzystuje się koparki podsiębierne, a także taśmociągi oraz ładowarki. Jest to pozyskiwanie piasku metodą odkrywkową. W ofercie naszej firmy posiadamy także płukarki, kruszarki oraz maszyny do oczyszczania piasku.Pozwala to na dostarczenie klientom piasku pozbawionego zanieczyszczeń, który może zostać wykorzystany przy zastosowaniach wymagających jak najwyższej jakości kruszyw.

Jednak nasza piaskowania wydobywa i przygotowuje także inne typy piasku. Oferujemy także piasek przesiewany na sucho, piasek zwykły oraz zasypowy, a także pospółkę w różnych granulacjach. Nasze długoletnie doświadczenie pozwala na dostarczanie piasku o dobrym i nieregularnym kształcie ziaren z własnych dobrze funkcjonujących kopalń. Można go dzięki temu wykorzystać między innymi przy efektywnym zagęszczaniu oraz jako składnik mieszanek betonowych. Warto podkreślić, że piasek kopalny uważany jest za lepszy, ponieważ posiada bardziej kanciaste krawędzie i jest ostrzejszy od obrobionego przez wodę kruszywa.

cennikstron.pl