Potrzebne zezwolenia

W zależności od rodzaju budynku, jego położenia oraz kilku innych czynników, może się okazać, że wykonanie rozbiórki będzie wymagało otrzymania odpowiedniej decyzji administracyjnej.

  1. Bez jakiegokolwiek zezwolenia można rozebrać budynek, którego powierzchnia nie przekracza 25 metrów kwadratowych i jednocześnie nie jest on zabytkiem.
  2. Gdy budynek jest nieco większy, jego wysokość nie przekracza 8 metrów, stoi w odpowiedniej odległości od granicy działki oraz nie jest zabytkiem – wtedy wymagane jest jedynie tzw. zgłoszenie. Dokument ten zanosi się do starostwa, a urząd ma 30 dni na wydanie decyzji.
  3. Jeżeli budynek nie spełnia norm opisanych powyżej (tj. ma więcej niż 25 metrów, stoi za blisko granicy lub jest za wysoki), wtedy wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę. Do urzędu trzeba dostarczyć mnóstwo dokumentów (szkice, pozwolenia właścicieli działek graniczących, opis i zakres robót itp.).

Wyjątek – czynnikiem, który wpływa na przyśpieszenie rozpoczęcia prac rozbiórkowych jest fakt, że obiekt stanowi zagrożenie. Rozbiórkę można zacząć praktycznie natychmiast, odkładając prace „papierkowe” na potem.

Jakie dokumenty musisz dostarczyć do urzędu w razie potrzeby uzyskania pozwolenia:

  • zgoda właściciela obiektu,
  • szkic usytuowania obiektu,
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i ludzi,
  • opis zakresu i sposobu przeprowadzenia prac rozbiórkowych,
  • projekt rozbiórki budynku jeśli zażąda jej starosta,
  • pozwolenia, uzgodnienia czy opinie organów związanych z lasami, terenami wodnymi – w zależności od usytuowania działki.
cennikstron.pl