Przedsiebirstwo JL DiGGER oferuje kompleksowe wyburznia różnego rodzaju obiektów.

Zakres prac obejmuje:

- przygotowanie dokumentacji związanej z wyburzeniem

- zabezpieczenie terenu

- wyburzenie obiektu

- wywóz gruzu

4

volvo    kompleksowosc    transport1    BHP11

     

cennikstron.pl